Ta strona korzysta z plików cookie, aby umożliwić korzystanie w pełni z naszego serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w Twoim komputerze, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się tutaj › zamknij akceptuję, nie pokazuj więcej tej informacji
  Strona główna
Aktualności
Dla interesantów
Pliki do pobrania
Kierownictwo
Struktura organizacyjna
Historia
Lokalizacja
Zadania
Ocena stanu sanitarnego
Epidemiologia
Szczepienia
Polityka jakości
Przedsięwzięcia dofinansowane z WFOŚiGW


Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP


Biuletyn Informacji Publicznej


Lista rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych z terenu całego kraju

www.pis.gov.pl

Program szwajcarski

Bezpieczne miejsce pracy

HIV

Trzymaj formę
 

strona 1 z 13  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 następna strona ostatnia strona

2020-11-24,

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja

czytaj dalej


2020-11-12,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, że w związku z wprowadzeniem systemu SEPIS (Platforma Informatyczna Inspekcji Sanitarnej) wszystkie sprawy związane z COVID-19 należy zgłaszać poprzez infolinię na numer + 48 222 500 115 lub online poprzez formularz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne.

Pozostałe sprawy kierowane do PSSE w Pajęcznie z zakresu zadań statutowych (zapobiegawczy nadzór sanitarny, higiena pracy, higiena komunalna, higiena żywności i żywienia, higiena dzieci i młodzieży oraz epidemiologia) będą rozpatrywane w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.


2020-11-12,

Osoby które uzyskały dodatni / pozytywny wynik laboratoryjny w kierunku COVID-19 proszone są o przesłanie wyniku wraz z numerem telefonu kontaktowego na adres e-mail: pajeczno@pis.lodz.pl

Ponadto osoby te powinny niezwłocznie skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania informacji o czasie trwania izolacji domowej. Państwowa Inspekcja Sanitarna zajmuje się tylko osobami z bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną w celu objęcia ich kwarantanną.


2020-11-02, KOMUNIKAT PPIS w Pajęcznie w sprawie nakładania decyzji o kwarantannie

czytaj dalej


2020-11-02, Wzór oświadczenia do pobrania o odbyciu obowiązkowej kwarantanny do złożenia w zakładzie pracy

wzór oświadczenia


2020-10-23,

ZUS będzie pozyskiwa

dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które obywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

Obecnie do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych (gdy kwarantanna lub izolacja dotyczy dziecka), potrzebna jest decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wkrótce - zamiast decyzji - ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji.

Po wejściu w życie odpowiednich zmian w przepisach, dane o kwarantannie i izolacji ZUS będzie przekazywać pracodawcom i przedsiębiorcom na ich profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą mogli wypłacać pracownikom świadczenia chorobowe (wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy) i zasiłek opiekuńczy. Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na PUE ZUS.

Ważne!

Już teraz osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Pracownicy powinni jednak pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację
tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.2020-10-20,

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie

z dnia 20 października 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siemkowice-Olszynka

(miejscowości: Ożegów, Mokre, Ignaców, Miętno)


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, że w badaniach wody z wodociągu Siemkowice-Olszynka zaopatrującego miejscowości Ożegów, Mokre, Ignaców, Miętno w gm. Siemkowice w powiecie pajęczańskim stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapie, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawiać do ostudzenia.

Zlecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu – woda przeznaczona do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością.2020-10-08,

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie

z dnia 08.10.2020r.


skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrówka

miejscowości: Bieliki, Bogumiłowice, Chorzenice, Dąbrówka, Eligiów, Filipowizna, Kąty, Kodrań, Ksawerów, Kuźnica, Łęczyska, Marcinów, Kąty, Markowizna, Nowa Wieś, Patyków, Stanisławów, Trzciniec, Wola Wydrzyna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez właściciela wodociągu, tj. Gminę Sulmierzyce, stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrówka. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych z punktów monitoringowych zlokalizowanych na ujęciu wody nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Badana woda w zakresie wykonanych oznaczeń odpowiada wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie odwołuje komunikat wydany w dniu 23.09.2020r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Dąbrówka.


2020-09-23,


KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie z dnia 23.09.2020r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrówka miejscowości: Bieliki, Bogumiłowice, Chorzenice, Dąbrówka, Eligiów, Filipowizna, Kąty, Kodrań, Ksawerów, Kuźnica, Łęczyska, Marcinów, Kąty, Markowizna, Nowa Wieś, Patyków, Stanisławów, Trzciniec, Wola Wydrzyna


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Dąbrówka zaopatrującego miejscowości: Bieliki, Bogumiłowice, Chorzenice, Dąbrówka, Eligiów, Filipowizna, Kąty, Kodrań, Ksawerów, Kuźnica, Łęczyska, Marcinów, Kąty, Markowizna, Nowa Wieś, Patyków, Stanisławów, Trzciniec, Wola Wydrzyna w gm. Sulmierzyce w powiecie pajęczańskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga także woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalety.


Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.2020-08-25,

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie

z dnia 21 sierpnia 2020r.


skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Siemkowice-Olszynka

(miejscowości: Ożegów, Mokre, Ignaców, Miętno)


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, że w badaniach wody z wodociągu Siemkowice-Olszynka zaopatrującego miejscowości Ożegów, Mokre, Ignaców, Miętno w gm. Siemkowice w powiecie pajęczańskim nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego, stwierdzono natomiast przekroczenie wartości parametrycznej manganu. Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.


Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie odwołuje komunikat wydany w dniu 10.07.2020r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Siemkowice-Olszynka.2020-08-13,

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie

z dnia 13.08.2020r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrówka

miejscowości: Bieliki, Bogumiłowice, Chorzenice, Dąbrówka, Eligiów, Filipowizna, Kąty, Kodrań, Ksawerów, Kuźnica, Łęczyska, Marcinów, Kąty, Markowizna, Nowa Wieś, Patyków, Stanisławów, Trzciniec, Wola Wydrzyna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez właściciela wodociągu, tj. Gminę Sulmierzyce, stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dąbrówka. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych z punktów monitoringowych zlokalizowanych na ujęciu wody nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Badana woda w zakresie wykonanych oznaczeń odpowiada wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie odwołuje komunikat wydany w dniu 08.07.2020r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Dąbrówka.


2020-08-11,

Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS: Uff – jak gorąco!
2020-08-06,

Dzień 14.08.2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie (za dzień 15.08.2020 r.).


2020-08-06,

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.


2020-07-30,

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie

z dnia 30.07.2020r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Radoszewice

miejscowości: Radoszewice, Katarzynopole, Zmyślona, Delfina, Bugaj Radoszewicki, Pieńki Laskowskie, Laski, Borki, Mierżanów, Tądle, Kije, Beresie Duże

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez właściciela wodociągu, tj. Gminę Siemkowice, stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Radoszewice. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych z punktów monitoringowych zlokalizowanych na ujęciu wody i na sieci wodociągowej nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Badana woda w zakresie wykonanych oznaczeń odpowiada wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie odwołuje komunikat wydany w dniu 10.07.2020r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody z wodociągu Radoszewice.
 
© 2006 - 2020 - Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Pajęcznie, 98-330 Pajęczno ul. Żeromskiego 7
Napisz do nas: psse@pajeczno.com